8000 КАМЕРА ЋЕ НАС СНИМАТИ. МУП У ОБАВЕЗИ ДА ИХ ОБЕЛЕЖИ

КАРГО ВОЗИЛО

8.000 камера ће нас снимати, а МУП ће морати да их обележи, дефинисано је Правилником. Детаљно описан изглед саме налепнице, а о надзору грађани ће бити обавештавани и путем медија. Проблем чувања и обраде података остаје нерешен. Уместо 1.000 Србију ће надзирати 8.000 камера, а све њих Министарство унутрашњих послова мора да обележи. То су новости које нам доноси Правилник о начину снимања на јавном месту и начину саопштавања намере о том снимању. Уколико се на јавном месту врши надзор, нужно је да постоји знак који указује да се на…

Детаљније