СПРЕМА СЕ ТРАНСФОРМАЦИЈА ЗЕЛЕНОГ ВЕНЦА. НА РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ОД ДАНАС

СПРЕМА СЕ ТРАНСФОРМАЦИЈА ЗЕЛЕНОГ ВЕНЦА

Спрема се трансформација Зеленог венца, на слици предлог планираних намена (плава линија граница плана, црвено – комерцијални садржаји)

Први корак ка томе је Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације.

Границом Плана обухваћен је део блока између улица Бранкове, Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, градска општина Савски венац.

Површина обухваћена Планом износи око 0.56 ha. Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана.

Циљеви, који се наводе у Елаборату:

 • дефинисање јавног интереса и јасно разграничење површина јавне и остале намене;
 • дефинисање могућности реконструкције и ремоделације постојећег објекта тржног центра;
 • стварање планског основа за трансформацију и уређење простора и садржаја у циљу побољшања квалитета и подизања нивоа безбедности коришћења простора;
 • унапређење функционалности и визуелног идентитета централног градског простора.
 • Подсећамо, Горан Весић, заменик градоначелника недавно је најавио да ће на пролеће бити расписан конкурс за Зелени венац.

  Најавио је да ће на пролеће Град расписати конкурс за реконструкцију Зеленог венца, јер ће, каже, на основу измена Плана генералне регулације добити јавну намену.

  Весић је објаснио да то значи да ће бити уклоњени бесправни објекти који се тамо налазе, те да очекује од архитеката, који ће учествовати на конкурсу да дају предлоге како ће се тај део уредити.

  • У Елаборату чији је јавни увид почео данас наводи се и предлог да се бруто развијене грађевинске површине комерцијалних садржаја повећа са 1200 на 3800 метара квадратних.

  Зелени венац – постојеће стање

  Део блока је изграђен објектима спратности П до П+1, средњег до лошег бонитета, у којима су смештени комерцијални и трговачки садржаји (трговина DM, продајни локали, McDonalds). Око објеката је у претходном периоду изграђен читав низ мањих објеката типа киоск, који својим изгледом нису примерени централној градској локацији, пише у Елаборату.

  Уз објекат је у делу Југ Богданове улице изграђена трафо станица.

  Највећи део предметне локације намењен је пешачким комуникацијама и површинама, које повезују Бранкову и Југ Богданову улицу.

  Ове пешачке везе остварују се путем подземног пролаза и степеница између постојећих објеката. Платои, степенице и пролази су релативно лошег бонитета и неопходно је исте реконструисати у смислу побољшања безбедности и визуелног и естетског изгледа.

  У Бранковој улици налази се стајалиште ГСП-а, где станице има више аутобуских линија, а у Југ Богдановој улици су стајалиште и терминус линија ГСП-а.

  Предметни блок се налази у целини која ужива претходну заштиту Савамала(граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Бранкова, Краљице Наталије, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Војводе Миленка, Савска, Карађорђева, Земунски пут до обале Саве, обалом Саве до Бранкове обухватајући пилоне Моста краља Александра Првог).

  У току израде Нацрта плана прибавиће се услови и мере техничке заштите културних добара, као и добара која уживају претходну заштиту.

  ОСТАЈУ СТАЈАЛИШТА

  Све улице од значаја за приступ подручју у обухвату плана детаљне регулације задржавају се у постојећем стању, без промена у геометријским карактеристикама и елементима попречног профила.

  Доминантан подсистем у систему јавног превоза путника и на даље, за доступност овог простора остаје аутобуски подсистем, са дефинсаним стајалиштима у непосредној близини реализованих објеката.

  Паркирање возила ће се обављати на дефинисаним паркинг површинама у оквиру рестриктивног зонског режима паркирања, и на вануличним капацитетима у оквиру гравитационе зоне овог простора, односно у оквиру петоминутне пешачке доступности.

  С обзиром на атрактивност садржаја интензитет пешачких кретања ће и на даље бити веома велики, те је са тим у вези планирано задржавање свих постојећих пешачких површина, пролаза и комуникација како би се остварила што већа проходност и доступност садржајима.

  У делу површина остале намене, планирани су комерцијални садржаји, односно задржана је постојећа намена објеката.

  У циљу складног висинског уклапања објеката у блоку, предлаже се максимална спратност нових објеката до П+2, односно висина слемена објеката до максимално 16m (висина коте венца до 12m).

  Доградњу и реконструкцију постојећих или изградњу нових објеката, треба планирати у складу са статичким могућностима објеката и позицијом и димензијама пешачких комуникација.

  Коначни капацитети за изградњу на парцелама, на којима се планира реконструкција и доградња постојећих или изградња нових објеката утврдиће се кроз израду Нацрта плана.

  Рани јавни увид у Градској управи траје до 06. децембра 2021. а Елаборат је израдила компанија ,,Батес д.о.о“.

  Беоинфо

  ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

  0 0 гласови
  Гласање за чланке
  Региструј се
  Обавести о
  guest

  1 Коментар
  Највише гласова
  Најновије Најстарије
  Уграђене повратне информације
  Погледај све коментаре
  Мирослав Кострешевић
  Мирослав Кострешевић
  2 године пре

  Југ Богданова улица би се требала комплет… Читај даље »

  1
  0
  Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x