НОВА ГАРАЖА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

нова гаража у Клиничком центру србије 1 (1)

Нова гаража у Клиничком центру Србије оглашена је на сајту градске управе.

То је друга од три планиране гараже у оквиру Универзитетског клиничког центра и једина која ће имати хелидром на крову.

Гаража ће имати 501 паркинг место.

Предметни урбанистички пројекат се израђује на захтев Инвеститора – Клиничког центра Србије, а за потребе изградње објекта гараже, спратности П+3, на новоформираној парцели у комплексу Клиничког центра Србије, пише у документацији.

Пошто се из правца Хитне помоћи не може реализовати прилаз, приступило се анализи локације, преиспитивању услова, могућности и ограничења за изградњу гараже.

Зона интервенције

Подручје детаљне урбанистичко-архитектонске разраде обухвата неизграђени део парцеле у блоку између Психијатријске клинике – Стационар, Гинеколошко-акушерске клинике и Хитне помоћи и оријентационе је површине око 11.300m2.

Зона интервенције обухвата габарит планиране гараже са површинама ободних тротоара, приступних саобраћајница, пешачких комуникација и уређеног зеленила у границама комплекса.

Преостали део обухвата разрађује се концептуално, у циљу провере урбанистичких параметара и односа планираних објеката са непосредним окружењем, као и усклађивања планских решења из важећих планова на предметном подручју.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Гаража је по типу надземна и намењена је за паркирање возила на 5 нивоа, у гаражи пројектоване спратности Пр+3, са Хелидромом на крову, чија се изградња планира у складу са свим позитивним прописима о грађењу и безбедности, искључиво у циљу пружања неопходне помоћи у заштити здравља.

Гаража спада у категорију великих надземних затворених гаража, те је у складу са тим пројектована са два двострука улаза и излаза.


Приступ гаражи се остварује са новопројектоване двосмерне саобраћајнице са јужне стране објекта, позиција улаза у гаражу је нивелационо усклађена са нивелетом саобраћајнице, док се излаз из гараже остварује рампама.


Гаража је правоугаона, оквирних габарита 34м/99м, дужом страном оријентисана ка Ауто путу.


Денивелисана је по дужини у складу са падом терена. На тај начин је олакшано маневрисање и кретање, скраћене су рампе и повећана је искоришћеност простора. Полу-нивоима се приступапреко двоструких наизменичних колских рампи ширине са просечним падом од 14% и 7,5% на
местима повезивања са међуспратном конструкцијом. Пешачка комуникација између полу-нивоа са обавља преко три степеништа, док се пешачка вертикална комуникација у објекту остварује преко 3 степенишна језгра и једног језгра са лифтом. На северној фасади пројектован је један теретни лифт, у функцији превоза пацијената и особља корисника хелидрома на крову.

Све надземне етаже су отворене без спољних зидова. Фасадни застори су предвиђени као динамична платна неправилног облика са испуном од алуминијумских цевастих профила.

Презентација Урбанистичког пројекта ће трајати до 23. марта ове године, а носилац израде УП је Друштво за консалтинг, трговину, туризам и услуге „IBM CONSULT” DOO, Суботичка бр. 23/2, Београд.

Гаражама у Клиничком центру Србије ће управљати компанија која је постала концесионар, а у питању је како пише и на промотивним паноима на гаражи Frontier invest group са седиштем у Новом Саду, која је пак стопроцентно део истоименог друштва регистрованог на Сејшелским острвима, пише у Агенцији за привредне регистре.

  • ЧИТАЈТЕ ЈОШ И:

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИОНИРСКОГ ГРАДА У ПРИПРЕМИ

ЈОШ БЕЗ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА У БУЛЕВАРУ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

.

Беоинфо

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x