СИНГИДУНУМ ЋЕ СЕ ГРАДИТИ НА 250 ХЕКТАРА

СИНГИДУНУМ ЋЕ СЕ ГРАДИТИ НА 250 ХЕКТАРА

Положај насеља Фото: ПДР/ЗАП

Између Батајнице и Добановаца на преко скоро 250 хектара градиће се нови ,,град у граду“ за око 9.000 становника назван ,,Сингидунум“.

Обиман план подељен је по секторима, а у овом месецу на јавном увиду се налази План детаљне регулације за секторе 2, 3, 4 и 6.

Иницијативу за израду Плана покренуло је предузеће„Singidunum-buildings“ д.о.о, финансијер плана, које у свом власништву има преко 300 хектара земљишта у предметном подручју.

Саобраћајне конекције будућег насеља, Фото: ПДР/ЗАП

Како да се изгради толико насеље, а да буде одрживо још 2010. године истраживали су међународни експерти.

Тако је настао развојни Мастер план који је дело “Barcelona Strategic Urban Systems”, који је затим измењен од стране две међународне консултантске куће и према препорукама, коригован 2012. године.


На бази поменутог Мастер плана, 2016. године иницирана је прва фаза планске разраде комплекса која је резултирала донетим плановима детаљне регулације за сектор 1 и сектор 5.


ПДР за секторе 2, 3, 4 и 6, представља другу фазу којим ће се заокружити плански циклус разраде комплекса „Сингидунум“ као целине и обезбедити плански основ за реализацију планираних намена, капацитета саобраћајне и инфраструктурне мреже.

Сектори будућег насеља Фото: ПДР/ЗАП

Саобраћај се уводи у насеље кроз кружне токове спојене на обилазницу.

Локација на којој ће се градити је тренутно пољопривредно земљиште.

Зона привредног парка П2 планирана је на површини од око 110 хектара и представља зону са високим процентом привредних (индустријских) делатности – мин. 80%.

Зона комерцијалних садржаја К1.2. планирана је на површини од око 13 хектара и представља зону административног, пословног и трговачког центра комплекса у оквиру које су комерцијалне делатности обавезне са 100% заступљености (становање није дозвољено). У оквиру ове зоне могући су и садржаји у области забаве и културе. Минимална површина грађевинске парцеле ће се утврдити у току израде Нацрта плана.


Зона мешовитих градских центара у зони више спратности (М4), зона комерцијалних садржаја (К1.1) и зелене и рекреативне површине планиране су на површини од приближно 75 хектара и одређују будући насељски центар.

У оквиру ових зона планира се концентрација становања и стим у вези концептом су предложене локације за социјалну инфраструктуру, паркови и рекреативне површине.


У оквиру зоне М4 планирано је максимално 80% становања (20% су комерцијалне делатности) а у оквиру зоне К1.1 планирано је максимално 30% становања док је претежна намена (комерц. делатности: трговина, пијаце, терцијалне делатности и сл.) заступљена са мин. 70% .
Минимална површина грађевинске парцеле ће се утврдити у току израде Нацрта плана.

Јавни градски саобраћај

У складу са развојним плановима Секретаријата за јавни превоз, у подручју Плана детаљне регулације за сектор 5 предвиђена је реализација аутобуског терминуса.

Терминус се планира између саобраћајница Нова 4 и Нова 5 и заузима површину од око 0,4 ha.

Поред аутобуског подсистема планирана је и конекција са железничким станицама које су најближе овом простору, а то су железничка станица Батајница и железничка станица Земун поље, како би се у систему јавног превоза путника користио и БГ воз.Удаљење посматраног простора до железничке станице Батајница износи око 8.2 km, a до железничке станице Земун поље око 10.7 km.

У стратешким плановима развоја града, капацитетним шинским системима у непосредном окружењу овог подручја, повезано је подручје аеродрома „Никола Тесла“ и то железничким и метро подсистемом.
Растојање између овог подручја и будуће станице шинског система (железница или метро) у зони Аеродрома „Никола Тесла“ износила би око 8 km.

Пешачки и бициклистички саобраћај


Бициклистичке стазе које треба да повежу подручје привредног парка „Сингидунум“ ка центрима околних насеља и планираним бициклистичким коридорима према плановима вишег реда, воде се дуж постојећих или планираних саобраћајница које представљају везе овог простора са околним насељима.


Дужина планиране бициклистичке стазе од предметног простора до Батајничког друма, којим је планирана траса бициклистичке стазе према Генералном урбанистичком плану Београда била би око 6.04 km.


Дужина бициклистичке стазе до железничке станице Земун поље износила би око 6.1 km, до насеља Угриновци по постојећој траси улице Партизанске око 5.1 km, а до насеља Добановци такође око 6.1 km.

Паркирање


Потребни капацитети за паркирање возила, процењени су на основу планираних садржаја на овом подручју и норматива за паркирање возила из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе Град Београд.
Капацитети за паркирање возила биће планирани у оквиру објеката, на отвореним паркинг површинама на јавним паркинг површинама и у оквиру појединачних грађевиниских парцела.


У оквиру сектора 2, 3, 4 и 6, а на основу максималних капацитета изградње предметног подручја, потребе стационирања возила процењују се на око ~ 16000 ПМ.

Основне школе

У односу на планирани број становника, који на територији плана износи око 7900, популација узраста од 7-15 г износи око 960 деце (односно ~10-12% од укупно планираног броја становника) те је за потребе основног образовања планирана једна локација у оквиру сектора 2, блок 6а, која може покрити исказани капацитет.

ЈАВНИ УВИД  У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „СИНГИДУНУМ”, СЕКТОРИ 2, 3, 4 И 6, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН са Извештајeм о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину трајаће до 19. марта у градској управи.

План детаљне регулације је израдио биро ЗАП, док је наручилац компанија „Singidunum-buildings“ д.о.о.

Беоинфо

ЧИТАЈТЕ ЈОШ И: ТРИ КУЛЕ ОД 100 МЕТАРА ПОРЕД ГАЗЕЛЕ

НА ВИДОВДАН СТИЖЕ КРЕДИТ ЗА ПЕШАЧКИ МОСТ ДО АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

1 Коментар
Највише гласова
Најновије Најстарије
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
Bosiljka
Bosiljka
1 месец пре

Sve je to lepo zamisljeno,ali gle cuda… Читај даље »

1
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x