САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ПРОКОПА ПРОЈЕКТУЈУ ГЕОПУТ И АРХИТИП

САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ПРОКОПА ПРОЈЕКТУЈУ ГЕОПУТ И АРХИТИП

Саобраћајнице до ,,Прокопа“ спремаће предузећа Геопут и Архитип, која су изабрана на недавно окончаном тендеру за техничку документацију за изградњу саобраћајница са инфраструктуром за приступ железничкој станици „Прокоп“ – друга фаза.

Како се наводи у одлуци, Комисија за јавне набавке је утврдила да заједничка понуда предузећа Геотекстил доо из Београда и Тање Цветковић ПР Инжењерске делатности и техничко саветовање Агенције ,,Архитип“ из Божурње, са укупном понуђеном ценом од 18.150.000,00 динара без ПДВ-а, односно, 21.780.000,00 са ПДВ-ом, као и роком извршења услуге од 605 дана од дана увођења у посао, испуњава услове тендера као економски најповољнија понуда.

Да подсетимо, посао повезивања железничке станице ,,Београд-центар“ са аутопутем је подељен у два дела.

У првој етапи треба да се изради пројекат препарцелизације којим ће бити формирана грађевинска парцела од око 3000 м2.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА ДО ПРОКОПА СА ТРИ КРУЖНА ТОКА

У Првој етапи радиће се Саобраћајница са инфраструктуром за приступ железничкој станици „Прокоп“ са ауто-пута А-1, са кружним раскрсницама и окретницом за аутобусе.


Комплетна реконструкција петље „Жаба“ (три кружне раскрснице), БУС окретница (Улица 85) и денивелисане рампе (Улица 93 и део Прокупачке улице) које воде на доњи станични трг железничке станице „Прокоп“.

Друга етапа обухвата наставак улице Прокупачке до улице Гучевске, као и улицу Лабску од кружне раскрснице до Гучевске улице.

Приступ предметном подручју, са ауто-пута А-1, ( Е-75) остварује се преко петље „Жаба“. Планирана је целокупна реконструкција ове петље. На северној страни аутопута, саобраћајница Жаба – север, у дужини од око
220 m планира се са два раздвојена коловоза ширине по 6.5 m, разделним острвом ширине 1 m и обостраним тротоарима ширине по 1.5 m.


Укрштај улице Жабе-север, прилаза Хитној помоћи, МУП-а и саобраћајне везе према простору станице „Београд- центар“, планира се преко кружне раскрснице, наводи се у јавној набавци.

Приступ Универзитетској дечјој клиници Тиршова 2 (урађен на основу УП Тиршове 2) потребно је интегрисати у ову кружну раскрсницу, наводи се у документацији.

Саобраћајни токови од кружне раскрснице се даље воде денивелисано у односу на аутопут и то испод аутопута, као у постојећем стању.
Саобраћајна веза између кружних токова код Хитне помоћи и БИП-а, у дужини од око 100 m у оквиру попречног профила садржи два раздвојена коловоза ширине по 6.5 m, разделно острво ширине 3 m и обостране тротоаре ширине по 3.5
m.
На јужној страни аутопута Улица Жаба – југ у дужини од око 135 m планира се са два раздвојена коловоза ширина 6.5 m, разделним острвом ширине 1 m и обостраним тротоарима ширина 1.5 m и 2.0 m.


Улица 93

Улица 93 је веза саобраћајних токова из правца кружног тока са доњим станичним тргом (кота 93m) у дужини од око 130 m, ширине коловоза 6 m и обостраних тротоара ширине по 1.5 m.


Улица 85


Улица 85 почиње и завршава се на кружном току у дужини од око 230 m. Ова улица је целом дужином на коти 85 m и планирана је првенствено за терминирање возила Јавног превоза. Ширинa коловоза је 7 m. Обострани тротоари су ширине по 3 m.

Улица Прокупачка


Улица Прокопачка је повезана са градском мрежом преко кружног тока (кота 85 m) и Гучевске улице.


Са улице Прокопачка приступа се комплексу железничке станице “Београд-Центар“ на коти 93. Део Прокупачке улице од кружног тока до прилаза Прокопу, у дужини од 170 m, због денивелације планиран је на конструкцији. Улица Прокопачка
је ширине коловоза 7 m. У овом делу попречног профила садржи једностран тротоар ширине 2 m.


Прикључци


У оквиру реконструкције петље „Жаба“, потребно је реконструисати постојеће прикључке на аутопут из правца Новог Београда и Ниша. Постојећи прикључци су у нивоу аутопута и имају по једну уливну и изливну рампу.ДРУГА ЕТАПА


Улица Прокопачка


Улица Прокупачка у другој етапи простире се од прилаза Прокопу до Гучевске улице у дужини од око 310 m. Дуж коловоза су планирани обострани тротоари ширине по 2 m.


Улица Лабска


Улица Лабска представља део саобраћајне везе којом ће се повезивати железничка станица „Прокоп” са аутопутем преко Гучевске улице у дужини од око 200 m. Планира се са две саобраћајне траке у смеру ка Гучевској и једном саобраћајном траком у смеру ка аутопуту.


Пројектант је дужан да уради детаљан предмер и предрачун за ПГД и ПЗИ, наводи се у тендеру.

ФИНАНСИРАЊЕ

Недавно усвојеним буџетом града Београда за 2023. у делу капиталних издатака за ову годину преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове нису опредељена средства за изградњу приступних саобраћајница, за следећу је предвиђено 10 милиона динара, док је за 2025. предвиђено издвајање од 1.538.000.000 динара.

Обавеза добављача је да изради техничку документацију на основу бројних планова. Од Плана генералне регулације Града Београда, до ПДР-а за комплекс око БИП-а, потом ПДР-а за комплекс дечје клинике ,,Тиршова 2″, задатка инвеститора, као и низа правилника, наводи се у документацији.

ВИДЕО СА ПРОКОПА

Портал јавних набавки

ЧИТАЈТЕ ЈОШ И: ТЕНДЕР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ У ЗЕМУНУ

ПРОШИРЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА У ЧЕТИРИ ФАЗЕ

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x