ОБЈАВЉЕНИ ПРОЈЕКТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Деоница 5 која је изграђена, према пројекту треба да се реконструише Фото: Беоинфо

Градска управа је објавила два Урбанистичка пројекта који су део изградње система за прикупљање и пречишћавање отпадних вода.

Реч је о систему којим би се отпадне воде спровеле до будуће фабрике у Великом селу, која ће бити прва од планираних пет на територији Београда.

Систем интерцептора је подељен на 15 деоница, а објављени планови се односе на две:

– Реконструкција деонице 5 и деоница 1

У Пројекту се под појмом „Интерцептор“ подразумевају све колекторске деонице (постојеће и недостајуће, са припадајућим везним и спојним грађевинама), као и канализационе црпне станице „Ушће“ и „Мостар“, изузев Деонице 13 – ППОВ „Велико Село“.

Фабрика у Великом селу ће бити део посебног пројекта.

ШТА ЈЕ ДЕОНИЦА 5?

Траса постојеће деонице Интерцептора (деоница 5) се пружа подземно уз планирану трасу Митрополита Петра (улица првог реда), затим испод Булевара деспота Стефана (магистрална саобраћајница), даље уз Булевар деспота Стефана где се завршава испод планираног денивелисаног укрштања (петља) са Панчевачким мостом.

Површина Урбанистичког пројекта за реконструкцију изведене деонице Интерцептора – деонице 5, обухвата око 1,3 ha.


Интерцептор – деоница 5 је изграђена тунелска деоница 390/390 cm (Тунел „Карабурма“), дужине око 524 m, локацијски смештена у делу блока уз улицу Митрополита Петра, делом испод Булевара деспота Стефана, делом у контактним површинама уз овај булевар до денивелисаног укрштања (петља) са Панчевачким мостом.

Деоница 5 делом се налази у јавној саобраћајној површини, делом у јавној зеленој површини и делом у површинама за објекте и комплексе јавних служби. Приступ предметној деоници интерцептора је са јавне саобраћајнице Булевар деспота
Стефана.

Изради Урбанистичког пројекта за реконструкцију изведене деонице Интерцептора – деоница 5 (тунел „Карабурма“), приступило се на основу захтева ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Тунел „Карабурма“ је део интегрисаног система главног доводног колектора до локације будућег постројења за пречишћавање отпадних вода – ППОВ „Велико село“, у циљу добијања локацијских услова за ову деоницу


Циљ је повезивање изграђене деонице 5 са осталим планираним и изграђеним деоницама Интерцептора у јединствен систем који повезује КЦС „Ушће – Нова“ и ППОВ „Велико село“.

Носилац израде техничке документације је Институт за водопривреду „Јарослав Черни“.

ШТА ЈЕ ДЕОНИЦА 1

Траса деонице Интерцептора (деоница 1) иде испод корита реке Саве, од КЦС „Ушће Нова“ на левој обали Саве, до Булевара војводе Бојовића (на десној обали).

Граница пројекта за изградњу Интерцептора-деоница 1 наслања се на границу Урбанистичког пројекта КСЦ „Ушће-нова“ у Блоку 15 на Новом Београду одакле, пратећи трасу коридора колектора – сифона испод реке Саве у ширини од 24м (по 10м са сваке стране тунела), наставља ка Булевару војводе Бојовића са проширењем на делу излазне грађевине и обухвата део зелене површине која припада ободу Калемегданске тврђаве.

За Деоницу 1 предвиђа се изградња цевне галерије пречника 3.500 или 4.000 мм у коју се полажу два цевовода пречника 1.000 мм, којима се спроводи отпадна вода из КЦС „Ушће Нова“ на десну обалу Саве.


Укупна дужина цевне галерије је око 414 м.

Предвиђено је да се употребљене воде новобеоградског дела Централног канализационог система, преко пројектоване КЦС „Ушће нова“ потисним цевоводом одведу до зоне раскрснице саобраћајница Тадеуша Кошћушког и Булевара војводе Бојовића након чега би се низводном деоницом Интерцептора, заједно са употребљеним водама преосталих делова Централног канализационог система гравитационо одводиле до локације предвиђене за ППОВ Велико село.

Планирано је да КЦС „Ушће-нова“ препумпава све употребљене воде са сливног подручја Земуна и Новог Београда, према сифонској деоници испод реке Саве према колектору Интерцептор, који одводи воде на будуће постројење за пречишћавање отпадних вода Велико Село.

СВЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ТРЕНУТНО ИДУ У ДУНАВ И САВУ

Град Београд нема адекватно решено питање каналисања и пречишћавања отпадних вода. На Централни канализациони систем Града, који покрива око 85% површине Београдског канализационог система, прикључено је око 1.200.000 становника централних градских општина. Све отпадне воде Централног канализационог система испуштају се без пречишћавања у реке Саву и Дунав. Постојећи испусти су највећим делом лоцирани на обалама река у широј зони ушћа Саве у Дунав, практично у центру Београда.


Концепт развоја Централног канализационог система заснива се на изградњи колекторског система (ИНТЕРЦЕПТОР) и постројења за третман отпадних вода на локацији Велико село (ППОВ „Велико Село“). Овај концепт је потврђен више пута током протеклих 50 година кроз израду многобројне техничке и планске документације. Значајан део система је изграђен у периоду од 1980. до 2012. године. Пројектом прикупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда (ПРОЈЕКАТ) је предвиђена изградња недостајућих деоница ИНТЕРЦЕПТОР-а (укључујући и
две црпне станице), као и изградња ППОВ „Велико Село“

Беоинфо

ЧИТАЈТЕ ЈОШ И: РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА СТАНОВЕ УЗ КОМПЛЕКС ЕКСПО 2027

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x