ДЕТАЉИ ДРУГЕ ФАЗЕ ПРВЕ ЛИНИЈЕ БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА

ДЕТАЉИ ДРУГЕ ФАЗЕ ПРВЕ ЛИНИЈЕ БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА

Како ће се и шта градити надземно у другој фази линије 1 београдског метроа, дефинисано је, поред осталог, у најновијем документу који је објављен на сајту градске управе.

Документ дугачког назива – Нацрт плана генералне регулације шинских система са елементима детаљне разраде друге фазе прве линије метро система – открива позиције метро станица, издвојене колосеке за паркирање композиција, где ће се градити трафо станице, садити зеленило и градити стамбене и комерцијалне зоне.

У питању су објекти који се налазе непосредно уз трасу или на самој траси друге фазе метро линије 1.

План обухвата простор од 110 хектара од евакуационо-вентилационих шахтова који се налазе између станица Дунав и Панчевачки мост на једној страни и станице Миријево на другој страни овог дела Линије 1.

ОВИХ ДЕВЕТ ЗОНА ОБУХВАТА ПЛАН

Површина плана је подељена на девет зона:

ЗОНА ,,Љ“ – Блок 1 од Улице Вилине воде 1 и Поенкареове и блок 2 јужно од аутобуског терминуса.

ЗОНА ,,M“ – регулације улица Вишњичке, Мије Ковачевића и улице Стевана Христића,

регулацију улица Вука Врчевића и Железничке, регулацију пешачке стазе, блокове 3,4,5,6 и 7 који се налазе између Вука Врчевића, Вишњичке и Панчевачког моста.

блокове 8, 9 и 10 уз Вишњичку улицу.

ЗОНА М1 – Зона привременог заузећа дела планиране површине за железничко земљиште са приступом реци Дунав уз приобалну зону зеленила.

Зона привременог заузећа дела планиране површине за железничко земљиште са приступом реци Дунав уз приобалну зону зеленила.

ЗОНА ,,Н“ – Регулација Миријевског булевара, уз Улицу Јуре Керошевића до Салвадора Аљендеа.

ЗОНА ,,Њ“ – Регулација Миријевског булевара у зони раскрснице са Доктора Рикарда Буријана и блокове 13 и 14 уз метро станицу Миријевски булевар.

ЗОНА О – Регулација улице Нова Б6 и блок 15 уз ту улицу.

ЗОНА П обухвата:


– регулацију Миријевског булевара у зони Седме београдске гимназије,
– блок 16 уз Миријевски булевар (зона метро станице 7. Београдска гимназија).
Зона Р обухвата:
– блок 17 – комплекс основне школе Деспот Стефан Лазаревић,
– блок 18 између улица Миријевски венац, Радивоја Марковића, продужетка Моме Димића и
постојећег комерцијалног објекта (зона метро станице Миријево и део зоне гарирања),
– блок 19 између продужетка улице Моме Димића, улице Радивоја Марковића и продужетка
улице Пере Вељковића (зона гарирања),
– блок 20 између продужетка улице Пере Вељковића и Радивоја Марковића,
– блок 22 – јавна зелена површина,
– регулацију саобраћајнице Радивоја Марковића од раскрице са Мирским венцем, регулацију
саобраћајнице Миријевски венац унутар отвореног стамбеног блока и регулације
продужетака улица Моме Димића и Пере Вељковића,
– регулацију саобраћајнице Миријевски булевар од раскрснице са улицом радивоја
Марковића до раскрснице са улицом Власдислава Бајчевића са приступним путем и
планираном трафостаницом за потребе метро система (блок 21),
– регулацију саобраћајнице Владислава Бајчетића од раскрснице са Миријевским булеваром
до улице Матице Српске,
– регулацију саобраћајнице Матице српске од раскрснице са улицом Владислава Бајчетића
до раскрснице са улциом Теодора Миријевског,
17
– регулацију саобраћајнице Теодора Миријевског од раскрснице са улицом Матице српске до
раскрснице са улицом Косте Нађа,
– регулацију саобраћајнице Косте Нађа од раскрснице са улицом Теодора Миријевског до
раскрснице са улицом Александра Бугарског,
– регулацију саобраћајнице Александра Бугарског од раскрснице са улицом Косте Нађа до
Спољне магистралне тангенте.

Планиране површине у Миријеву Фото: Нацрт ПГР шинских система


ЗОНА С обухвата:


– блок 21 уз улицу Матице српске на раскрници са улицом Раблеовом,
– регулацију Рабелове улице од раскрснице са саобраћајницом Сао1 до улице Матице
српске,
– регулацију саобраћајнице Сао1,
– регулацију улице Матице српске у зони шахта 13.


Површина детаљне разраде друге фазе прве линије метро система износи 94 ha.
Површина надземних зона износи 60,92 ha

Нацрт плана уводи обавезу заштите културно-историјског наслеђа, као што су налазиша праисторијских локалитета и Вунарски комбинат у Вишњићевој 23.

План доноси детаље о еколошкој заштити, а потом и инжењерско геолошке услове, који су плод истраживања из 2020.

ШТА ЋЕ СЕ ГРАДИТИ ПО ЗОНАМА

ЗОНА Љ


У обухвату зоне Љ планирана је траса метроа у дужини од око 330m и метро станица Панчевачки мост. На овом делу, траса метроа се води у дубоком тунелу. У зони
ове метро станице планирано је укрштање метро система и БГ воза, као и повезивање са аутобуским линијама система, пише у Нацрту.

ЗОНА М


У обухвату зоне М планирана је метро станица Ж.С. Карабурма и метро станица Ада Хуја. Траса метроа у овој зони планирана је у дубоком тунелу у дужини од око 2,03km.

ЗОНА Н


У обухвату зоне Н планиран је евакуационо – вентилациони шахт 11 и метро станица Карабурма. Траса метроа у овој зони планирана је у дубоком тунелу у дужини од око 415m

ЗОНА Њ


У обухвату зоне Њ планирана је метро станица Миријевски булевар. Траса метроа у овој зони планирана је у дубоком тунелу у дужини од око 315m.

ЗОНА О
У оквиру зоне О планиран је евакуационо – вентилациони шахт 12. Приступ шахту могуће је остварити са саобраћајнице Нова Б6 – колско пешачке улице, која је
планирана са регулацијом од 5,5m и у попречном профилу садржи саобраћајну површину за обављање двосмерног саобраћаја и кретање пешака.

ЗОНА П


У обухвату зоне П планирана је метро станица VII Београдска гимназија. Траса метроа у овој зони планирана је у дубоком тунелу у дужини од око 140m.
У обухвату ове зоне налази се део саобраћајнице Миријевски булевар са регулацијом од 20m, у оквиру које се налази обострани тротоари ширине 3m и коловоз за двосмерни саобраћај ширине 14m.

ЗОНА Р


У обухвату зоне Р, у којој се метро линија 1 пружа у дужини од око 525m планирани су следећи
делови метро система:

Метро станица Миријево, колосеци за гарирање возних композиција дуге метро линије и трафо станица ТС-6 у функцији напајања метро система.

ЗОНА С


У оквиру зоне С планиран је у дужини од око 65m део колосек за гарирање (смештај на издвојеном колосеку) композиција прве метро линије, као и евакуационо -вентилациони шахт 13.

Наручилац израде Нацрта плана је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, носилац израде Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, а изградио га је Урбанистички завод Београда.

Нацрт плана генералне регулације шинских система и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ће бити на јавној презентацији до 8. децембра ове године.

Беоинфо

ЧИТАЈТЕ И:

ЕКСПО 2027 – ПЛАН ЗА НОВИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ НА 113 ХЕКТАРА

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x