ЕКСПО 2027 – ПЛАН ЗА НОВИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ НА 113 ХЕКТАРА

ЕКСПО 2027 - ПЛАН ЗА НОВИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ НА 113 ХЕКТАРА2

Експо 2027 план за нови београдски сајам Фото: Просторни план

У комплексу Националног стадиона у Сурчину у плану је изградња читавог низа сајамских хала, павиљона, смештајних и комерцијалних објеката.

Београд је данас добио организацију специјализоване светске изложбе Експо 2027, а у наставку текста доносимо детаље тог пројекта, на основу Просторног плана који је био на Јавном увиду.

Површина плана која је обухваћена је 167 хектара, од чега је сајму намењено 113 хектара земљишта.

Комплекс „EXPO 2027“ је планиран као мултифункционални простор који поред опремљених простора у функцији основне намене за изложбени простор садржи и пратеће комерцијалне и смештајне капацитете који треба да обезбеде логистичку подршку како би предметни простор могао да прерасте у значајан економски и туристички центар за град Београд и Републику Србију, наводи се у документима.

Како је замишљен српски Експо 2027?

Мастерплан новог београдског сајма Фото: Асоцијација српских архитектонских пракси

На парцели јужно од Националног стадиона замишљено је да се изграде сајамске изложбене хале у низу распоређене дуж централне, покривене и природно проветрене Урбане улице – променаде.

Она ће водити до кружног трга око којег су планирани тематски павиљони и национални павиљон Републике Србије, наводи се у смерницама Просторног плана.

Матер план и визуализације је креирао исти архитектонски биро који је пројектовао Савски трг. У питању је немачки архитекта који живи и ради у Шпанији у бироу Fenwick Iribarren Architects.

Они су пројектовали и неколико стадиона на последњем светском првенству у Катару.

ОДЛУКА О СВЕТСКОЈ ИЗЛОЖБИ И НОВОМ САЈМУ У СУРЧИНУ 21. ЈУНА
Стаклене површине према променади су скромније, али функционалније решење за изградњу павиљона, како би се после Манифестације Експо 2027 ставиле у нову сајамску функцију

Српски Експо би био карактеристичан по томе што би се бројни павиљони градили испод сајамских купола, пошто би се према променади налазили стаклени зидови. На тај начин би се после изложбе хале ставиле убрзо у нову функцију, што је одлучено због ранијих искустава са сличним манифестацијама, објаснио је током 45. Салона архитектуре у организацији АСАП-а Марко Стојичић, главни градски архитекта.

Најизазовнији задатак за архитекте биће Национални павиљон и његово окружење.


Планирани комплекс „EXPO 2027“ обухвата три просторно-функционалне целине:


Просторно-функционална целина Е1 је планирана као изложбени простор са планираним објектима – павиљонима и пратећим садржајима (мултифункционалне хале, конгресне дворане, конференцијске сале, саобраћајне и инфраструктурне површине).

За реализацију изложбеног простора дефинисана је грађевинска парцела Е1, површине од око 831488 m². • Дозвољена је парцелација грађевинске парцеле Е1 тако да минимална површина грађевинске парцеле износи 5ha (50.000m2), пише у Плану.

Мастерплан новог београдског сајма Фото: Министарство финансија Србије


Просторно-функционална целина Е2 је намењена за реализацију пратећих смештајних капацитета за потребе учесника манифестације и пратећим комерцијалним садржајима.


Просторно-функционална целина Е3 је намењена за реализацију пратећих комерцијалних садржаја за учеснике и посетиоце манифестације.

Саобраћајну мрежу ће чинити различити видови саобраћаја.


То је обезбеђено планираним повезивањем са постојећом Војвођанском улицом и планираним денивелисаним прикључцима на постојећу деоницу Државног пута Е-75, Обилазница Београда и планирану деоницу Нови Београд – Сурчин као дела аутопута Е-763 (Нова Виноградска).

Мастерплан новог београдског сајма Фото: Министарство финансија Србије

Такође, Просторним планом подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона је у циљу боље саобраћајне доступности планирана и веза предметног подручја са београдским аеродромом „Никола Тесла“, преко планиране трасе линије БГ воза (линија 4), док је Планом места за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда дата могућност повезивања са центром Београда путем водног саобраћаја.

Експо 2027 план за нови београдски сајампредвиђа ову локацију за градњу, поглед из правца Сурчина према Сави. Фото: Београдске

ЕКСПО 2027 КРОЗ АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ

Изложбене хале су у низу распоређене дуж централне, покривене и природно проветрене Урбане улице – променаде, која се улива у кружни трг, око којег су планирани тематски павиљони и национални павиљон Републике Србије, наводи се у смерницама Просторног плана.

Објекте националног павиљона, при пројектовању, архитектонско и обликовно истаћи применом најсавременијих техничко-технолошких решења, опреме, материјала, дизајна, партерног уређења, озелењавања и сл., како би на најбољи начин био акцентиран значај те подцелине у оквиру комплекса, што уједно представља и кључне тачке простора, својеврсне архитектонске иконе у оквиру целокупног комплекса „ЕXPО 2027“.

Планирати слободан и богато уређен јавни простор између сајамских хала и павиљона, чиме се обезбеђује простор за велики број активности, организацију мањих манифестација и различитих искустава, као и „изненађења” за посетиоце „ЕXPО 2027“, у складу са темом Игра(j) за човечанство – спорт и музика за све.

Просторе између постојећих сајамских хала, могуће је наткрити динамичним перголама које таласасто наткривају простор између хала и прелазе преко централног шеталишта. Исте динамичне перголе је могуће користити и на великом кружном тргу, стварајући на тај начин својеврсну хармонизацију у архитектонском изражају комплекса у целини.


ЕКСПО 2027 ИМАЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ

Регионални аспект развоја подручја посебне намене се сагледава кроз могућности да простор комплекса „EXPO 2027“ са Национални фудбалским стадионом буде генератор будућих промена у окружењу, које су очекиване и које се могу односити на:

 • Проширење и унапређење постојеће туристичке понуде Београда новим савременим комплексом у функцији MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) туризма;
 • Промоцију Београда за организатора великих међународних сајамских, конгресних, привредних и културних манифестација;
 • Презентацију културних вредности и представљање новог, савременог имиџа Републике Србије.

Постојећа туристичка понуда Београда обухвата постојеће објекте (Београдски сајам, Сава центар и др.) који су у прошлости били домаћини великих сајамских, конгресних и других привредних и културних манифестација.

Нажалост, већина постојећих објеката је изграђена у периоду пре 2000. године и функционално и технолошки не задавољава савремене трендове за организацију великих међународних манифестација и догађаја, оцењује се у Просторном плану

Изградња савременог мултифункционалног комплекса „EXPO 2027“ у близини Националног фудбалског стадиона, са обезбеђеним лако доступним различитим видовима саобраћаја привући ће пажњу домаћих и страних туриста из ближег и ширег окружења, наводи се у документу.

ЧИТАЈТЕ И:
КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ НАЦИОНАЛНИ СТАДИОН

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Друмски саобраћај

Унутар простора обухваћеног границом Просторног плана НФС – II фаза , планиране су саобраћајнице Нова 1, Нова 2, Нова 3, као и Нова 4.

У продужетку Нове 4 се наставља Улица Трг Зорана Ђинђића која се у центру Сурчина повезује са Војвођанском улицом.

Такође, саобраћајница Нова 4 се преко планираног денивелисаног укрштаја типа „пола детелине“ повезује са деоницом Нови Београд – Сурчин као делом аутопута Е-763 (Нова Виноградска).

Веза са широм саобраћајном мрежом остварује се и јужно од петље „Сурчин југ“ („Јужни Јадран“), између поменуте петље и петље „Остружница“, где је планиран још један денивелисани укрштај (петља „Национални стадион“) планиране саобраћајнице Нова 3 и Државног пута Е75, Обилазница Београда.

Пратећи смештајни капацитети

За реализацију пратећих смештајних капацитета дефинисана је грађевинска парцела Е2 оријентационе површине око 69336 m².

Планом дефинисану границу грађевинске парцеле Е2 није дозвољено мењати. Тачна површина ће се одредити у Републичком геодетском заводу приликом формирања грађевинске парцеле, пише у Плану.

ЧИТАЈТЕ ЈОШ И: ХОТЕЛ ,,СПЛЕНДИД” ПРОДАТ ЗА ВИШЕ ОД 2 МИЛИОНА ЕВРА

ПРАТЕЋИ КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

За реализацију пратећих комерцијалних садржаја дефинисана је грађевинска парцела Е3 оријентационе површина око 229105 m²

Планом дефинисану границу грађевинске парцеле Е3 није дозвољено мењати.Тачна површина ће се одредити у Републичком геодетском заводу, наводи се у документацији.

Просторни план је израдио Урбанистички завод Београда, а презентација ће трајати наредних месец дана.

ШТА ЈЕ ЕКСПО ИЗЛОЖБА?

Светска изложба је назив манифестације која се у облику сајма или изложбе одржава од средине 19. века до данас.

Организје је Канцеларија за међународне изложбе (Bureau International des Expositions, BIE) са седиштем у Паризу и данас има 98 држава-чланица.

Према правилима BIE, Светске изложбе су подељене у две категорије:

 • Међународне пријављене изложбе:
  • Одржавају се сваких 5 година
  • Трајање: највише 6 месеци
  • Површина изложбе: неограничена (Последња Дубаи 2020)

 • Међународне признате изложбе:
  • Одржавају се једном у интервалу између две Међународне пријављене изложбе
  • Трајање: највише 3 месеца
  • Површина изложбе: до 25 хектара (Конкурисали за 2027. Београд (Србијa), Минесота (САД), Малага (Шпанија), San Karlos de Bariloče (Аргентина) и Пукет (Тајланд).

Основна идеја ових изложби је да све земље добију прилику да прикажу остатку света свој поглед на неку задату тему. Земље учеснице, у складу с задатом темом, уређују по властитом нахођењу у одвојеним павиљонима своје изложбене просторе.

Прва светска изложба у одржана је 1851. године у Лондону. Многе познате грађевине су плод ових изложби, Ајфелов торањ, Атомијум и друге.

Беоинфо, Београдске, www.bie-paris.org

(ОД САДА ИСПОД НАШИХ ВЕСТИ МОЖЕТЕ ОСТАВЉАТИ КОМЕНТАРЕ, ДИСКУТОВАТИ И ПОСТАВЉАТИ ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ СА ТЕРЕНА)

ВИДЕО: У ОВОМ ВИДЕУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ЛОКАЦИЈУ БУДУЋЕГ КОМПЛЕКСА

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

4.7 3 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

1 Коментар
Највише гласова
Најновије Најстарије
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
Mihailo Vuković
Mihailo Vuković
11 месеци пре

EXPO 2027 neće doneti Beogradu i Srbiji… Читај даље »

1
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x