БАЈЛОНИ ПИЈАЦА ТРГ СА САДРЖАЈИМА ПОД ЗЕМЉОМ

БАЈЛОНИ ПИЈАЦА ТРГ СА САДРЖАЈИМА ПОД ЗЕМЉОМ

Бајлони пијаца према Идејном решењу из 2009. године, Рад под шифром 20692

Бајлони пијаца требало би да у наредним годинама потпуно промени изглед и функционисање.

Град Београд је скоро 13 година од анкетног конкурса за тај јавни простор сада расписао тендер за израду комплетне техничке документације.

То је корак ближе реализацији пројекта уз који је сада додат и пројекат изградње велике метро станице испод пијаце.

БАЈЛОНИ ПИЈАЦА – ШТА СЕ МЕЊА?

Сви постојећи зидани и монтажни објекти у оквиру комплекса се уклањају, пише у тендерској документацији.

Изградиће се подземне етаже гараже са пратећим техничким просторијама и трга, који је може бити организован на два међусобно повезана и делимично наткривена нивоа.

Планирано просторно решење комплекса пијаце подељено је у неколико основних целина:

1. Јавна гаража, вишеетажна, којој се приступа из улице Ђорђа Јовановића, капацитета око 400 возила.

2. Простор за снабдевање пијаце – магацински простор, расхладне коморе, смећара, приступ доставних возила и др. помоћни простор;

3. Ниво делимично наткривеног трга се налази на нивоу 0.

Системом платоа и благих рампи овај ниво је повезан са тргом на нивоу 1. Предвиђа се могућност да овај део пијаце ради у свим временским условима.
. У овој целини су објекти управе, трговине прехрамбених производа, меса (око 26%), рибе (око 11 %), пекара (око 8%), млечна хала и сл.

Укупна површина локала је минимум 1600 м2.

4. На нивоу 0 је и простор за одлагање монтажних тезги;

5. Трг на нивоу 1, са продајним тезгама, према ул. Цара Душана и Дринчићевој улици.

Простор ће задржати претежну услугу продаје, припреме и конзумације хране. Планирано је подизање капацитета тезги за око 10-15% ( до 400 тезги), у зависности од намене и типа.

Сви нивои ће бити међусобно повезани лифтовима, платформама за пренос терета и одговарајућим бројем степеништа.

Предметни пројекат биће урађен у складу са важећом планском документацијом на ажурираној геодетској подлози уз обавезно коришћење катастра подземних водова као и њихова претходна провера од стране одговарајућих надлежних организација

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

Одабрани материјали морају бити одговарајући, пре свега са аспекта термичке заштите, али и са аспекта стабилности, одрживости и економичности у добрим естетским комбинацијама које доприносе укупном архитектонском изразу, пише у тендеру.

Материјали морају да обезбеде трајност и лако одржавање. Сви материјали примењиви приликом материјализације објекта морају да буди еколошки исправни, што пројектант доказује одговарајућим атестима и сертификатима по српским стандардима. Сви предвиђени материјали треба да су природни и трајни, примерени савременој, али и регионалној архитектури, а највише намени самог простора. Треба да су пре свега квалитетни, да одговарају стандардима, да су лаки за одржавање, нарочито по питању хабања и одржавања хигијене, нетоксични и безбедни.

При избору материјала предност дати еластичним хидроизолацијама које се постављају или наносе тако да формирају мeмбрану која има своју дебљину. Све продоре инсталација кроз зидове и међуспратне конструкције термо, звучно и хидро изоловати у складу са важећим прописима и правилима струке.

Техничку документацију израдити узимајући у обзир све неопходне термо, звучне и хидроизолације у складу са важећим прописима и стандардима. Све просторије морају бити прописно проветрене и осветљене.

Бајлони пијаца према Идејном решењу из 2009. године, Рад под шифром 20692

КОНСТРУКЦИЈА

Пројектом конструкције обезбедити све архитектонске захтеве у складу са Идејним решењем пијаце „Скадарлија“ и надземним делом Метро станице „Скадарлија“ са нивоа УП-а, а затим и Идејним решењем за потребе издавања Локацијских услова за пијацу „Скадарлија“.

Фундирање објекта извршити према препорукама Геотехничког елабората, са посебном пажњом према планираном суседном објекту Метро станице.

БАЈЛОНИ ПИЈАЦА ТРГ СА САДРЖАЈИМА ПОД ЗЕМЉОМ – АРХИТЕКТУРА

Простор пијаце према новом решењу је подељен у три функционалне целине.

Део коме се приступа са доње стране на коти 81,50 и чија намена је снабдевање и улаз у гаражу.

Друга целина је делимично наткривени трг-пијаца коме се приступа из Скадарске, а служи за трговину када временски услови нису повољни. Овде су оставе за монтажне тезге и приступ управи, рибљој пијаци и млечним халама.

Трећа целина је ниво трга испред Битеф театра. Простор великог сценског потенцијала, пише у идејном решењу. Сва три новиа су, наводи се, међусобно повезани рампама и лифтовима.

Површина комплекса који је предмет тендера је нешто мање од 9.500 квадрата.

Да би се дошло до изградње потребно је да се уради следећа документација:

 • Идејно решење (ИДР) са 3Д презентацијом,
 • Идејно решење пијаце „Скадарлија“ и надземни део Метро станице „Скадарлија“.
 • Идејно решење за подземни део Метро станице „Скадарлија“ ће бити достављено од стране наручиоца. За потребе издавања Локацијских услова Идејно решење обухвата само пијацу „Скадарлија“.
 • У фази Идејног решења израдити 3Д презентацију карактеристичних визура високе резолуције.
 • У току израде техничке документације (ПГД и ПЗИ) 3Д моделе прилагодити и ажурирати у складу са степеном детаљности и нивоом разраде пројекта.
 • Урбанистички пројекат,
 • Пројекат парцелације,
 • Идејно решење (ИДР) за потребе Локацијских услова,
 • Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД),
 • Пројекат за извођење (ПЗИ),
 • Технички део конкурсне документације за ЈН за избор извођача радова (Тендерска документација).

Потребно је, такође, извршити геодетско снимање и припремити подлоге. Због изградње метроа и једне од највећих станица испод пијаце неопходно је да се изваде узорци тла, што ће се обавити под посебним условима уз трогу техничку контролу, пише у документацији.

БАЈЛОНИ КРОЗ ИСТОРИЈУ

Пијаца “Скадарлија” је саграђена на месту исушене мочваре и отворена 1927.године.

У прво време је била кванташка пијаца и звала се Бајлонијева пијаца, а после Другог светског рата постаје зелена пијаца и мења назив у пијаца “Скадарлија”.

Упркос новом називу свима је позната као Бајлонијева пијаца. Отварање кванташке пијаце било је изузетно важно питање за град.

Сви продавци намирница на велико налазили су се разбацани по свим пијацама и око свих пијаца. Суд их је сконцентрисао на две пијаце, Бајлонијеву и пијацу Зелени венац. Њихова сеоба извршена је 1. новембра 1933. године. За потребе пијаца на велико подигнуте су приватне дрвене бараке. На Бајлонијевој пијаци изграђено је 38 барака, а на Зеленом венцу 8. Поред ових барака, постојале су и општинске тезге које су се издавале пиљарима и произвођачима по дневној такси.

БАЈЛОНИ ПИЈАЦА ТРЕНУТНО

 • Површина комплекса пијаце је 9.415,00 м2 .
 • У постојећем стању, у оквиру овог комплекса налазе се следећи објекти пијаце:
 • млечна хала са локалима,
 • трговински објекат (прехрамбена роба и роба широке потрошње);
 • зидани објекти у централном делу пијаце који су намењени углавном продаји меса и рибе са услужним печењем
 • монтажни приземни локали оријентисани према улици Џорџа Вашингтона и ка унутрашњости пијаце.
 • У средишњем делу пијаце налазе се тезге за продају воћа, поврћа, других пољопривредних производа и цвећа.
 • Осим ових производа, у оквиру пијаце се продаје и роба за широку потрошњу.

Јавну набавку спроводи Секретаријат за инвестиције. Тендер вреди 37 милиона динара, а рок за подношење понуда је 20. јул ове године.

Портал јавних набавки/Београдске

ЧИТАЈТЕ ЈОШ И:

КИНЕСКИ ТРЖНИ ЦЕНТАР У ЈУРИЈА ГАГАРИНА (ВИДЕО)

МАГИСТРАЛА НОВИ БЕОГРАД – СУРЧИНСКА ПЕТЉА НА ЈАВНОМ УВИДУ

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x