ЗЕМУНСКИ КЕЈ ДО ПУПИНОВОГ МОСТА – РАСПИСАН КОНКУРС

Земунски кеј добија нов изглед од куле Гардош до Пупиновог моста Фото: Београдске

Земунски кеј до Пупиновог моста требало би да коначно буде изграђен, а како ће изгледати знаће се после конкурса који је управо расписан.


Основни разлог због кога се приступа конкурсној разради је потреба за обновом, реконструкцијом и изградњом приобалног водног земљишта (као јавне површине), водних површина и објеката у делу лесног одсека Дунава и приобаља са акваторијом у Земуну на потезу од Пупиновог моста до Гардоша.

Главни уочени проблеми на подручју су:

  • девастирање лесног одсека због утицаја воде Дунава, неадекватних грађевинских активности
    на терену и неопремљености подручја канализационом мрежом;
  • одсеченост обалног дела од лесне заравни у физичком, функционалном и визуелном смислу;
  • различити облици неформалног становања, пре свега у приобалном појасу али и у зонама око
    школских објеката са појединачним случајевима и у стамбеним зонама;
  • низак степен опремљености подручја комуналном инфраструктуром.

Обавеза расписа конкурса је условљена Планом детаљне регулације простора између улица: Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, земунског гробља и границе регулационог плана старог језгра Земуна –Прегревица – општина Земун.

Конкурс треба да обједини функције као што су изградња нове обалоутврде, која може бити једностепена, двостепена или вишестепена.

Подручје треба да има осмишљено саобраћајно решење, градњу нове инфраструктуре, зелене површине и јавне видиковце, наводи се у конкурсу.

У приобаљу са акваторијом треба планирати и изградњу марине.

ЗЕМУНСКИ КЕЈ ДО ПУПИНОВОГ МОСТА – ЗАБРАНА ГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА

У конкурсној документацији се посебно наглашава да се морају заштити природне одлике овог дела Земуна.

Заштита природних одлика лесног одсека у приобалном делу Дунава се постиже забраном градње објеката и инфраструктурних објеката у зони лесног одсека.

На местима где је неопходно формирати потпорне зидове због мале ширине и знатне денивелације
лесног одсека, као завршни материјал применити природни камен, опеку или сл. материјале.

Забрањује се формирање потпорних зидова са завршним материјалима на бази бетона.

Стабилизација леса може се вршити и озелењеним габионима, који имају улогу потпорних зидова.

То су жичане корпе испуњене инертним материјалом, најчешће каменом, између којих се поставља
биоматеријал.

ЈАВНИ ВИДИКОВЦИ

У улици Деспота Ђурђа, улици Прегревица и на крају Дунавске улице према приобалном појасу
предвиђени су простори, у плану означени као “јавни урбани простор-видиковац“, као уређени јавни
урбани простор у оквиру регулације улица, пешачка површина-видиковац.

Партерним уређењем простора обезбедити привлачност ових “мини“ пунктова и омогућити задржавање људи
постављањем одговарајућег урбаног мобилијара.

Ивицу лесног одсека на овим јавним просторима оградити транспарентном оградом, одговарајуће висине, због заштите људи. На за то у плану
предвиђеним местима, реализовати вертикалне пешачке комуникације са приобаљем и акваторијом.

У оквиру плана реализовати и друге овакве јавне просторе – видиковаце према Дунаву, као просторе са јавним коришћењем и пешачким приступима овим просторима.

НОВА МАРИНА

Нова марина се планирана у делу приобаља где је једино могуће остварење директног колског прилаза и везе насеља Прегревица и Горњег Земуна са обалом Дунава .


Налази се у централном подручју плана где се планира концентрација комерцијалних садржаја и садржаја градских центара, са којима представља и главну жижну тачку целокупног насеља Прегревица.


Даљом разрадом испитати могућност формирања базенске или полубазенске марине. У супротном, марину формирати у отвореном току Дунава.
Укупна површина износи око 4.2hа, оријентационо око 2.hа акваторије и око 2.1hа територије (копно).

Рок за предају радова је 7. децембар ове године, док ће резултати бити познати 21. децембра.

Да подсетимо, за неколико дана ће почети обнова Улице Кеј ослобођења о чему можете да читате овде.

Састав жирија


Председник жирија: Ванр.проф. др Зоран Ђукановић, архитекта , представник Удружења архитеката Србије
и чланови жирија :

Гаврило Ковачевић, председник Градске општине Земун, представник Наручиоца

Милица Јовић Кораћ, мас.инж. архитектуре, представник Наручиоца

др Жаклина Глигоријевић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије

проф. др Душан Игњатовић, архитекта,представник Удружења архитеката Србије.

Позвани учесници конкурса:

1.Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд

2. Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд

3. МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д., Београд

4. Револушн архитектс, доо, Београд

Удружење архитеката СрбијеПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x