СПРЕМА СЕ ИЗГРАДЊА ВИШЊИЧКОГ ВЕНЦА

СПРЕМА СЕ ИЗГРАДЊА ВИШЊИЧКОГ ВЕНЦА

Тренутно и планирано стање. На десној слици жуте и браон површине су намењене становању. Фото: Нацрт измене и допуне ПДР – Вишњички венац

На више од 12,5 хектара градиће се стамбени објекти, мешовити градски центри и инфраструктура и то:

Око 30 процената површине ће чинити јавне намене, а преко 70 % стамбени и мешовити градски центри.

Процењује се да ће у више од 2000 станова живети нових 5.735 становника, а радно место ће у новом насељу наћи око 500 становника.

У зони породичног становања максимална висина објеката је 9,5 метара, односно 12,5 метара у коти слемена.

У зони вишепородичног становања максимална висина венца објеката је 22 метра, у средишњем делу објеката максимално 24 уколико се испоштује удаљеност од суседних зграда, пише у Плану.

Зона мешовитих градких центара ниске спратности има дозвољену висину од 13, односно 16 метара до тачке слемена.

МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА

Садржаји унутар предметног подручја индиректно остварују везу са примарном уличном мрежом.

Преко улицe Деспотовачка остварује се веза са улицом Вишњичка, док се преко улица Вишњички венац и Даринке Јеврић, којe се пружаjу ободом предметног подручја са јужне стране, остварује веза са улицом Сланачки пут, пише у Нацрту ПДР-а.

Према Плану генералне регулације Београд, улична мрежа обухваћена Планом припада делу секундарне уличне мреже града. 

Саобраћајна мрежа је планирана за двосмерни саобраћај и формирана је тако да се омогући неометан и безбедан приступ свим садржајима у граници Плана.

Минимална ширина коловоза је 6 m и ширина тротоара минимум 1,5 m.

Укупна регулација Улица Деспотовачка и део Улице Даринке Јеврић (до планиране Улице Нова 1) дефинисане су Планом детаљне регулације за део подручја Вишњица – Вишњички венац. 

Саобраћајни профил Улице Даринке Јеврић (од планиране Улице Нова 1) има променљиву ширину.

Планира се да возила јавног линијског превоза саобраћају Улицом Даринке Јеврић до планираног терминуса у блоку 6.

Поглед из Вишњице према граду и Дунаву. Подручје из Плана се налази иза брда са леве стране Фото: Београдске.рс

КАНАЛИЗАЦИЈА

На предметној локацији дуж улица постоји делимично изграђена канализација београдског канализационог система.

Постојећи реципијенти употребљених и кишних вода налазе се изван граница овог плана.

Главни реципијент за употребљене воде са предметног сливног подручја је постојећи фекални колектор „Интерцептор“ који није пуштен у рад, јер није изграђено ППОВ „Велико село“, пише у Плану.

Према постојећем стању, реципијент за употребљене воде је постојећи фекални колектор у Вишњичкој улици (Вишњички колектор).

Главни реципијент за атмосферске воде са предметног подручја је рукавац Дунава.

На предметној територији делимично је изграђена фекална и атмосферска канализација, знатно ван саобраћајних површина, наводи се у тексту.

Окер и беж су блокови намењени градњи, зелено су будуће зелене површине Фото: ПДР

Поток „Деспотовац“

Постојеће стање

У средишном северном делу предметног подручја, налази се неуређени поток „Деспотовац“ чији је део тока отворен, а део је зацевљен низводно од границе плана. Укупна дужина тока је 1,55 km. Површина потока заузима површину од око 0,38 ha.

Зона потока је у континуитету неуређена и неодржавана и обилује самониклом вегетацијом. На делу тока у обухвату плана нема водних грађевина, водни режим је неуређен, а деоница водотока није у систему редовног одржавања.

Водоток  је нерегулисан и представља горњи ток слива потока са неуређеним извором. Простор је потпуно девастиран, а околина извора (непосредни слив) је нехигијенски насељена са траговима сметлишта и мањих депонија. Нема података о регистрованом квалитету воде на извору и самом току. Поток је доминантно бујичног карактера са великим подужним падом. Дуж тока присутни су неплански уливи фекалне канализације, чиме је знатно нарушен хемијски и еколошки статус водотока. 

Планирано решење уређења потока „Деспотовац“:

Планира се уређење потока „Деспотовац“ дуж целог тока и уклапање са низводном зацевљеном деоницом, чиме ће се остварити техничка целина и повезивање са осталом постојећом и планираном хидротехничком инфраструктором.

На самом извору потока планира се уливна грађевина са решетком којом ће се захваћене воде увести у планирану зацевљену деоницу потока.

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Како пише у Нацрту Плана, градиће се мини парк приближне површине од 3.915 квадрата.

Такође се планира и сквер површине око 600 квадратних метара, са учешћем зеленила у директном контакту са тлом од 30 – 80 %.

У зони зацевљеног потока биће формиран заштитни зелени појас, површине веће од три и по хиљаде квадрата.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

За укупни планирани број становника (око 5.735) обезбеђени су капацитети за обухват од око 7,5% деце предшколског узраста.

За смештај деце предшколског узраста планирана је грађевинска парцела (Ј1) за објекат предшколсколске установе, укупног капацитета 270 деце и 2 депанданса за по 80 деце, што укупно износи 430 деце.

Наводи се и да у границама Плана нема постојећих објеката основних школа.

ПРИМЕДБЕ ДО 25. НОВЕМБРА

Измене и допуне Плана детаљне регулације су иницирали Дејан Луцић из Београда и група грађана, како би се преиспитало планирано решење дефинисано Планом детаљне регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац у односу на могуће потенцијале предметног простора, пише у Нацрту ПДР-а.

План је излаган на Раном јавном увиду у периоду од 20.09.2021. године до 04.10.2021. године и Комисија за планове Скупштине града Београда је усвојила Извештај о раном јавном увиду у План на седници одржаној 10.03.2022. године. 

Јавни увид у Нацрт ПДР-а трајаће од 24. октобра до 25. новембра 2022. године, док ће седница Комисије за планове бити одржана 15. децембра у 13 часова.

Беоинфо

  • ЧИТАЈТЕ ЈОШ И:

ПРОПАО ЈОШ ЈЕДАН ПОКУШАЈ ПРОДАЈЕ КУЛЕ ,,ГЕНЕКС”

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД ЋЕ БИТИ ДОГРАЂЕН И РЕКОНСТРУИСАН

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

5 2 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

1 Коментар
Највише гласова
Најновије Најстарије
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
Despotovačka
Despotovačka
1 година пре

Lepa vest.
Kada će izgradnja početi?

1
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x