ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД ЋЕ БИТИ ДОГРАЂЕН И РЕКОНСТРУИСАН

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД ЋЕ БИТИ ДОГРАЂЕН И РЕКОНСТРУИСАН

Трећи oсновни суд ће бити дограђен и реконструисан, план је Министарства правде, а пројекат је сада на јавном увиду.

Објекат се налази на општини Нови Београд, блок 9-а, улица Булевар Михајла Пупина 16.

Према плану ће се дозидати трећи спрат на који ће се сместити Треће основно тужилаштво.

Постојећа зграда има бруто површину 5.907,20 м2, па ће се доградњом квадратура увећати до 7.340м2.

Парцели се приступа из улице Авијатичарски пут.


Објекат је слободностојећи, сачињен из два тракта подељена атријумима, пише у документацији.

Виши део објекта Су+П+4+Пк је позициониран према улици Палмира Тољатија, а нижи (анекс) Су+П+2 према Булевару Михајла Пупина. Терен на парцели је раван.

Прегледом објекта, на лицу места су уочени следећи недостаци:

  1. Фасада је у лошем стању
  2. Кровни покривач је оштећен.
  3. Фасадни зидови нису изоловани у потребној мери
  4. Подови су оштећени и дотрајали.
  5. Не постоје одвојени јавни тоалети у односу на запослене, као ни санитарни чвор за
    особе са инвалидитетом.
  6. У сутерену је долазило више пута до поплаве при великим кишама

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ


Надоградња ће обухватити трећи спрат изнад дела објекта са спратношћу Су+П+2, где ће бити распоређене просторије Трећег основног тужилаштва са свим потребним просторним елементима и инсталацијама.

Остварена је директна повезаност лифтом, притворских јединица у сутерену и истражних кабинета, као и судница, како би лица која су доведена из казнено поправних завода или притвора имала што директнију и краћу комуникацију кроз објекат.


Проширење габарита објекта, дограња предвиђена је на нивоу сутерена за потребе архиве, као и на нивоу приземља за потребе суда због недостатка простора у односу на број запослених и документације која се свакодневно обрађује.


Новопројектована шалтер сала, службама пријема и експедиције позиционирани су код улазног дела у објекат због приступачнсти.


Предвиђа се реконструкција подрума и санација штете настале услед поплаве и изливања
канализације у исти.


Ентеријер је адаптиран према потребама корисника. Предвиђа се уклањање постојећих клима уређаја. Сви потребни елементи типа држачи застава и антене биће задржани на реконструисаном објекту.

ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКТА И КОМПОЗИЦИЈА ФАСАДЕ


Објекат је обликован из два кубуса, сваки са атријумима.

Постојећа фасада у приземљу од профилит стакла биће замењена стакленом зид завесом са групама прозора и
парапетним стаклом са изолацијом и гипскартонским плочама са унутрашње стране које је
потребно још изглетовати и окречити.

Комплетна фасадна алуминарија је предвиђена за замену квалитетном алуминијумском столаријом, двокрилним прозорима исте висине као и постојећи.
Фасадна алуминарија у приземљу у потпуности прати бетонска зид платна изнад са првог спрата
и увучена је у односу на њих.

Надграђени трећи спрат је стаклена зид завеса која прати косе бетонске назидке. Предвиђени су прозори на дограђеном трећем спрату позиционирани по
просторијама тако да обезбеђују уједначен ритам фасаде.
Објекат спратности Су+П+4+Пк ће бити замењена комплетна фасадна алуминарија новом,демонтиран растер од металних флахова и уграђена одговарајућа нова алуминарија која поделом и профилацијом одговара постојећем изгледу у погледу растер поља.


Постојећа фасадна црвена опека остаје, као и сви бетонски декоративни елементи који ће бити на адекватан начин третирани како би ревитализовали свој првобитни изглед.

Презентација пројекта траје до 20. септембра, а носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ALMIS COMPANY” д.о.о. из Београда.

Беоинфо

  • ЧИТАЈТЕ ЈОШ И:

ОБУСТАВЉЕН ТЕНДЕР ЗА БАЈЛОНИ ПИЈАЦУ

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x