НОВА КУЛА ДО 120 МЕТАРА У БЛОКУ 32

Нова кула висине до 120 метара замениће постојећу зграду Јубмес банке. На слици Алта кула, старо решење, Фото: Архива

Нова кула висине до 120 метара могла би да буде изграђена у Блоку 32 на Новом Београду, пошто је управо почео рани јавни увид поводом израде ПДР-а за ту локацију.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда огласио је рани јавни увид који ће трајати до 20. септембра.

Наручилац Плана је предузеће Алта Холдинг доо из Земуна које жели да направи плански и правни основ за изградњу пословно-стамбеног објекта на углу улица Др Зорана Ђинђића и Булевар уметности.

План треба да провери и могућности изградње високог објекта у складу са условима Плана генералне регулације.

Локације за високе објекте неопходно је планирати на правцима који су на уличној мрежи високог ранга са капацитетима који могу да прихвате интензивнији саобраћај, пише у документацији

Такође је важно да секундарна мрежа, која непосредно опслужује нове објекте има одговарајућу густину у гравитационој зони објекта (радијусу од 400m), задовољавајући капацитет и потребан број прикључака (веза) на примарну саобраћајну мрежу у окружењу.

Анализа се ради за сваку појединачну локацију.

На углу Булевара Зорана Ђинђића и Булевара уметности налази се објекат Алта банке, некадашња Јубмес банка, који је, како пише у плану, лоше позициониран у односу на изузетно широку раскрсницу два булевара.

Зато се предвиђа њено рушење и подизање новог комерцијалног објекта.

Правилима грађења за комерцијалне садржаје на овом простору предвиђена је максимална висина венца објекта 32 м, а у зони високог објекта до 120 м.

Детаљи о високом објекту знаће се по изради нацрта Плана који зависи од резултата Анализе и потврде критеријума за израду високог објекта.

Локације за изградњу високих објеката доказују се и кроз анализу локације са геотехничког аспекта, израду геомеханичког елабората и обраду одговарајућих геолошких података, као што су: – физичко-механички параметри; – хидрогеолошке карактеристике са аспекта оводњености и хидропотенцијала терена у зони утицаја постојећих и будућег објеката; – подаци о брзинама простирања еластичних таласа; – друга документација која ће пружити довољно података о могућности изградње оваквих грађевинских захвата као и утицај тих захвата на промене својстава терена као и на суседне објекте, пише у Плану.

САОБРАЈАЋНА ФРЕКВЕНЦИЈА – 12.000 ВОЗИЛА ЗА ЧЕТИРИ САТА МЕРЕЊА

Анализа постојећег стања урађена је са циљем израде дијагнозе саобраћаја у ужој зони утицаја локације Блока 32. У ту сврху извршена су бројања саобраћаја, дана 24.09.2020. године (четвртак) од 06 до 10h, на две семафорисане раскрснице: Бул. Зорана Ђинђића – Омладинских бригада и Бул. Зорана Ђинђића – Бул. Уметности. Посматрано је кретање возила по смеровима и категоријама (путничко возило, аутобус, лако теретно возило, тешко теретно возило, аутовоз,… итд.).

НОВА КУЛА ДО 120 МЕТАРА

Предлог који је био у оптицају у време продаје Јубмес банке Фото: Архива

Раскрсница Булевар Зорана Ђинђића – Омладинских бригада Укупан број возила на посматраној раскрсници за период бројања од 06 до 10 сати износи 12.085 возила. Најоптерећенији је прилаз 3 (Ул. Омладинских бригада у смеру од ауто-пута) са 5.335 возила. Најоптерећенији сат је од 07 до 08 са 3.766 воз/сат. Ако посматрамо 9h уочен је најоптерећенији прилаз 3 са 1.582 воз/сат од тога 8% комерцијалних возила, затим прилаз 1 (Ул. Омладинских бригада у смеру од Општине Нови Београд) са 995 воз/сат са 10.1% комерцијалних возила, док прилаз 2 (Бул. Зорана Ђинђића у смер од новог Меркатора) и 4 (Бул. Зорана Ђинђића у смеру од Студентског града) имају 541 и 518 воз/сат.

НОВА КУЛА ДО 120 МЕТАРА – ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

У План се на крају наводи да су очекивани ефекти градње у Блоку 32

  • Заокруживање просторно-функционалне целине стамбених објеката који се граде преко Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду.
  • Реконструкција и трансформација пословног центра на углу улица Булевар Зорана Ђинђића и Булевар уметности и повезање атрактивности подручја изградњом високог објекта
  • Опремање предметног подручја објектима јавних и наменских гаража
  • Унапређење стања животне средине кроз уређење тргова и паркова на јавним површинама;
  • Рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на животну средину применом енергетски ефикасне изградње, савремених технологија у управљању отпадом, водама и рационалним коришћењем и енергије из обновљивих извора;
  • Повећање броја радних места.

ЧИТАЈТЕ ЈОШ И: ПРОДАЈА БИП-А: УЛАЖУ И НЕМЦИ, ГРАДИЋЕ БИЗНИС ПАРК

Детаљније на Беоинфо

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x