КОНКУРС ЗА НОВУ ЗГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У КАРАЂОРЂЕВОЈ

КОНКУРС ЗА НОВУ ЗГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Конкурс за нову зграду Факултета примењених уметности, која би требало да се гради у Карађорђевој 15, расписан је ове недеље.

Конкурс је јавни, отворени, једностепени.

Обухват конкурса је локација која је Изменом и допуном Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац.

Предвиђена је градња некадашње зграде Театра на Ђумруку (Ђумрукане), како је оригинално изгледала. Црвено означено је место за нову зграду Факултета Фото: Документација конкурса

Повод за расписивање конкурса је потреба за унапређењем и јачањем капацитета универзитетског образовања изградњом нових, реконструкцијом  постојећих објеката и њиховим опремањем која је идентификована и анализирана кроз пројекат „Унапређење и јачање капацитета универзитетског образовања“, наводи се у документацији.

Слика 1  – Катастарски план са обухватом конкурса                   Слика 2  – Ортофото снимак са обухватом конкурс Извор: konkurs-fpu.rs

Циљ конкурса је да се, у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, значајем и потенцијалима локације, изабере најквалитетније архитектонско-урбанистичко решење новог објекта за потребе Факултета примењених уметности у Београду, које кореспондира са окружењем, прилагођено је вредностима амбијента и које одговара функционалним потребама ове институције.     

Број објеката

На грађевинској парцели планира се изградња једног или више објеката разуђене основе.

Дозвољено је распоређивање садржаја Факултета примењених уметности и компатибилних садржаја у више међусобно повезаних објеката, који формирају јединствену архитектонско-функционалну целину.

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле износи 75%.

РУШИ СЕ ПОСТОЈЕЋА ЗГРАДА ФАКУЛТЕТА

Због изградње новог факултета рушиће се стара зграда, као и бараке на предметној локацији.

Планирана је реконструкција порушеног објекта Ђумрукане на планираној регулацији Карђорђеве улице и изградња новог објекта у залеђу.

Максимална висина венца планираног објекта у залеђу Ђумрукане једнака је максималној висини венца оригиналног објекта Ђумрукане, осим у делу где се планира бинска кула, чија максимална висина не сме бити више од 3,0м изнад висине слемена Ђумрукане.

Планиране су и мале степенице и коси лифт (као део везе Карђорђеве улице са улицом Косанчићев венац), пешачка и инфраструктурна веза са градском галеријом и приступ лагуму.

Висина објекта

Посматрано у односу на нулту коту терена – тротоар Карађорђеве улице:

– максимална висина венца је 11 m до 14 m

– максимална висина слемена је 15 m до 18 m.

Максимална висина венца од 11 m и максимална висина слемена од 15 m планирана је за објекте и/или делове објеката уз регулациону линију према Карађорђевој улици.

Кота приземља

Кота приземља је максимално 1,6 m виша од највише коте приступне саобраћајнице (улица Карађорђева).

Приступ свим садржајима мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.

Услови за слободне и зелене површине

На грађевинској парцели планирати минимално 25% слободних и зелених површина, од чега минимално 10% зеленила у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката).

Износ инвестиције за изградњу објеката Факултета примењене уметности дефинисан је на основу апроксимација инвестиционог пројекта и износи око 7 500 000 € без ПДВ-а.

КОНКУРС ЗА НОВУ ЗГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У КАРАЂОРЂЕВОЈ – РОКОВИ

 • Почетак конкурсног рока/ датум оглашавања ………………………………………………………..12.10. 2021.
 • Конкурсна документација преузима се бесплатно са веб странице Удружења Архитеката Србије:

www.u-a-s.rs или са линка:  https://konkurs-fpu.rs;

Питања у вези конкурса учесници могу поставити до………………………………………………15.12.2021.

 • Питања и захтеви за додатним информацијама или појашњењима достављају се искључиво преко званичне интернет странице: https://konkurs-fpu.rs;
 • Одговори жирија на постављена питања, искључиво само на питања у вези са расписом и програмом конкурса, објавиће се на званичној интернет страници Конкурса до ………………….25.12.2021.
 • Крајњи рок за подношење конкурсних радова је …………….11.02.2022.године до 23:59 часова (GMT +1).
 • Објављивање резултата конкурса је најкасније до ………….28.02.2022. године до 23:59 часова (GMT +1).
 • Резултати ће бити објављени на интернет страни Удружења Архитеката Србије: u-a-s.rs и на https://konkurs-fpu.rs;

Конкурс су расписали Влада Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку Програма Уједињених нација за развој – УНДП.

Конкурс се спроводи у сарадњи са Удружењем архитеката Србије.

Да подсетимо, до сада је овај део града имао и два конкурса на којима су добијена решења за Ђумрукану односно, нов објекат Ансамбла ,,Коло“, као и Градску галерију.

Састав жирија

Председник жирија:

проф.емеритус Бранислав Митровић, архитекта

Чланови жирија:

ванр.проф. Александру Вуја, архитекта

проф. Маруша Зорец, архитекта

Марко Стојчић, главни урбаниста града Београда

проф. Горан Чпајак, декан Факултета примењених уметности

Консултант – др Марија Лалошевић, архитекта, Урбанистички завод Београда

НАГРАДЕ

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда од 40.000,00 УСД

према следећој расподели:

 • Прва награда 20.000,00 УСД
 • Друга награда 10.000,00 УСД
 • Трећа награда 5.000,00 УСД
 • Два откупа од по 2.500,00 УСД

Језик конкурса је српски или енглески језик.

Све потребне информације можете наћи на следећем линку

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x