ПЛАН ЗА ВОЈВОЂАНСКУ – РУШЕЊЕ КУЋА И НОВЕ ЗГРАДЕ НА СЕДАМ ХЕКТАРА

ПЛАН ЗА ВОЈВОЂАНСКУ УЛИЦУ 2

План за Војвођанску улицу од кружног тока на укрштању са Сурчинском предвиђа потпуну трансформацију старе Бежаније.

Рани јавни увид у Елаборат за детаљну регулацију између Војвођанске, Сурчинске и Душана Вукасовића иницирало је предузеће „БЛОК ПЛАН д.о.о“, улица Војвођанска 110, Београд.

Иницијатива је упућена и предузећу „ДАЛМАК д.о.о “, улица Ратних војних инвалида бр. 21, Београд.

Намера је да се на поменутој територији уместо постојећих кућа изграде објекти мешовите намене.

Према Плану генералне регулације подручје обухваћено границом Плана припада урбанистичкој целини Х, према коме су у оквиру предложене границе планиране површине за мешовите градске центре и остале зелене површине, наводи се у документу.

Зона је планирана као линијски центар, који треба да настане трансформацијом постојећег ткива, уз Војвођанску улицу.

Према Плану генералне регулације у обухвату Плана се планирају следеће намене:

  • Површине остале намене
  • Мешовити градски центри – зона мешовитих градских центара у зони средње спратности (M5)
  • Површине јавне намене
  • Површине за инфраструктурне објекте и комплексе
  • Мрежа саобраћајница

Према Плану  генералне регулације система зелених површина према коме се подручје у оквиру границе Плана налази у целини „зелене везе“ система зелених површина. На делу предметног подручја планиран је Заштитни зелени појас, трасе дрвореда и зелене површине у регулацији саобраћајнице.

ТРЕНУТНО СТАЊЕ УЗ ВОЈВОЂАНСКУ УЛИЦУ

У оквиру границе Плана детаљне регулације становање је заступљено на парцелама уз Војвођанску и Сурчинску улицу. Објекти су једнострано или двострано узидани,  спратности од П до П+1, подсећа се у нацрту ПДР-а.

Oвај блок карактерише углавном изградња више објеката на парцели са јасно дефинисаном хоризонталном и вертикалном регулацијом .

Површине за комерцијалне садржаје налазе се у деловима стамбених објеката дуж Војвођанске и Сурчинске улице, у виду занатских и услужних делатности.

ПЛАН ЗА ВОЈВОЂАНСКУ – КОЛИКО ЋЕ СЕ ГРАДИТИ?

Према табели урбанистичких параметара, на предметној површини ће се уместо садашњих мало више од 14 хиљада квадрата изградити скоро 165.000 квадратних метара бруто развијене грађевинске површине, укључујући и стамбене и комерцијалне квадрате.

Број стамбених јединица ће тако са 119 бити повећан на 1319, док ће се број становника увећати за око 3500 станара.

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Очекивани ефекти планирања су:

  • Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности и стандарда становања.
  • Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације (овог дела града)
  • Употпуњавање и унапређење важних градских визура и силуете града

Рани јавни увид ће трајати до 13. јуна у Градској управи Града Београда од 09-18 часова.

Беоинфо

  • ЧИТАЈТЕ ЈОШ И:

НОВА ЗГРАДА ОНКОЛОГИЈЕ УЗ ТИРШОВУ 2

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ПРОЧИТАТЕ

0 0 гласови
Гласање за чланке
Региструј се
Обавести о
guest

0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, испод текста можете да пошаљете коментар.x