УЛИЦА ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА: СПРЕМА СЕ ПРОШИРЕЊЕ У 4 ТРАКЕ

 Улица Драгослава Срејовића од Богословије до Миријева, требало да добије четири траке. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда потписала је уговор са извођачима за израду техничке документације и изградњу Уговорена вредност је 194,57 милиона динара без ПДВ-а. Обавеза добављача, групе предузећа коју чине: ЈКП Београд-пут, Цестра, Рас Инжењеринг нискоградња, Реса градња, ДЦ Енергоцооп и Саобраћајни институт ЦИП, је да обави све активности неопходне за израду подлога за пројектовање. (осим прибављања катастра непокретности и катастра водова које су обавеза наручиоца) Потом да изради целокупну техничку документацију, организује техничку контролу/стручну контролу…

Детаљније