КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ПОСТАЛА “МИЛИЦИЈА” И ДОБИЛА НОВА ОВЛАШЋЕЊА

Скупштина Србије усвојила је Закон о комуналној милицији који омогућава да и општине, а не само градови, могу да планирају њено формирање.   Закон уводи два нова овлашћења – заустављање и прегледање возила као и прикупљање обавештења у циљу откривања прекршаја и њихових учинилаца.   Припадницима комуналне милиције биће омогућен рад у цивилу, али искључиво по писменом налогу начелника комуналне милиције.   Радом у цивилу омогућиће се да се успостави комунални ред посебно у областима бесправног заузећа јавне површине, нелегалне продаје, нелегалног такси превоза, као и буке у угоститељским објектима”,…

Детаљније