СЕЛО СЛАНЦИ БИЋЕ УРБАНИЗОВАНО

Село Сланци

Село Сланци у близини Београда добиће нову инфраструктуру и објекте. Према Плану детаљне регулације, чији је наручилац Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у насељу Сланци предвиђена је градња мешовитих градских центара и нових блокова за породично становање. У склопу урбанизације биће изграђени и школа, вртић, трг и гробље са православном црквом и капелом. Село ће добити и нову саобраћајну и комуналну инфраструктуру, а водоток Сланачког потока ће бити регулисан и уређен. Површина обухваћена планом износи око 106,59 ха. У насељу сада живи 1.783 становника, а предвиђено је да…

Детаљније