Подели
Зграда Геозавода (Београдске задруге) ноћу Фото: Београдске.рс

Влада Србије уступила бесплатно зграду Геозавода у Савамали предузећу „Београд на води“ на 30 година уз могућност даљег издавања тог простора, објавила је Балканска истраживачка новинарска мрежа (БИРН).

Закључком од 9. новембра 2016. године Влада Србије одлучила је да поменути објекат уступи на коришћење без накнаде „ради обављања делатности промоције пројекта Београд на води“, као и „у друге сврхе потребне за пословање друштва“.

У документу који је БИРН добио од Дирекције за имовину Републике Србије на основу Закона о приступу информацијама од јавног значаја, нема образложења одлуке по којој се више од 6.000 квадрата јавне својине даје без накнаде једном приватном предузећу, у којем Република Србија нема управљачка права, јер је оно у већинском власништву фирме из Уједињених арапских емирата „Еагле Хилс“ преко предузећа „Белграде Wатерфронт Цапитал Инвестмент ЛЛЦ”.

Наводи се да Република Србија као оснивач поменутог предузећа учествује у добити које „Београд на води” доо буде остварио пословањем зграде Београдске задруге, у складу са уделом које има у наведеном привредном друштву (32 одсто).

Даље, Дирекција за имовину Републике Србије, која газдује зградом Геозавода, потписала је 23. новембра 2016. године Уговор о давању на коришћење непокретности, са предузећем „Београд на води“ доо.

Потписивањем Уговора о давању на коришћење непокретности склопљеног 23.11.2016. престао је да важи претходни Уговор о давању у закуп који је склопљен 11.09.2014. Претходним Уговором о закупу, Дирекција за имовину је предузећу „Београд на води“ предала 6.288 квадратних метара зграде Београдске задруге на бесплатно коришћење током прве две године закупа.

Након те две године, како је писало у том уговору, закупац би био обавезан да плаћа закупнину коју је требало утврдити у складу са важећом одлуком града Београда (609, 10 динара по квадрату месечно).

У Уговору о давању на коришћење непокретности који су потписали директори Дирекције за имовину и „Београда на води“, Јован Воркапић и Никола Недељковић, уговорне стране позивају се, између осталог, на Уговор о заједничком улагању у пројекат „Београд на води из априла 2015, као и на Споразум о сарадњи Влада Србије и УАЕ из марта 2013. године као „кровним документима“.

За разлику од претходног уговра којим је било забрањено давање објекта у подзакуп, чланом 12 новог уговора, предузећу „Београду на води“ дозвољено је да закључује уговоре о закупу дела непокретности и уговоре о давању државине/права на заузимање непокретности у сврхе промовисања пословања тог предузећа и пројекта Београд на води.

ПИТАЊЕ ПОДЗАКУПА

БИРН подсећа да је претходним двогодишњим Уговором о закупу који је био склопљен 11.9.2014, “Београду на води” било забрањено давање у закуп зграде Београдске задруге (јер давање у подзакуп непокретности забрањује и члан 34 Закона о јавној својини), али да је упркос томе, у том објекту отворен луксузни ресторан “Салон 1905” који је у власништву “трећих лица.”

Како су постојале индиције да је тиме Уговор о закупу био прекршен, БИРН је Дирекцији за имовину поставио низ питања у вези са спровођењем надзора и контроле управљања имовином која јој је поверена у старање, али Дирекција о отварању ресторана није знала ништа и није покренула поступак контроле.

Такође, Уговором су ближе прецизирани услови коришћења зграде Геозавода, у који спадају и они који се односе на евентуални раскид уговора. Између осталог, у члану 13. пише да Република Србија не може раскинути Уговор пре истека назначеног периода трајања тог Уговора, док „Београд на води“ може да раскине Уговор по свом нахођењу и у било ком тренутку.

Нема коментара

Оставите коментар