Подели
Цетињска улица викендом Фото: ФБ Станари Цетињске

У Секретаријату за инспекцијске послове прошле недеље су имали пуне руке посла, саопштено је данас.

  • Примљенo je 337 пријава грађана,
  • Формирано је укупно 567 предмета,
  • Донето је 158 решењa којима је наложено уклањање утврђених недостатака из свих области инспекцијског надзора,
  • Поднетo je 10 захтева за покретање прекршајног поступка, изреченa је једна новчанa казнa због неизвршења решења, издато је 39 прекршајних налога, а по раније издатим прекршајним налозима наплаћено је 149.000 динара.
  • По захтевима за покретање прекршајног поступка инспектора овог секретаријата наплаћена је 61.687,93 динара.

„Спроведена је акција контроле буке, радног времена угоститељских објеката и комуналног реда у Цетињској улици у којој су учествовале  комунална, саобраћајна и туристичка инспекција, Комунална и Саобраћајна полиција и ЈКП „Паркинг сервис”. У односу на претходни викенд, приметно је присуство мањег броја људи, непрописно паркираних аутомобила и такси возила. Такође, бука је била мање изражена, мада остаје главни проблем, нарочито због звучника постављених на фасадама објеката, буке из башта и од људи који стоје испред угоститељских објеката, или приликом одласка чекају такси возила, довикују се и праве галаму „, рекла је Загорка Панић, секретарка за инспекцијске послове.

За три угоститељска објекта констатовано је да се не поштује истакнуто радно време (један је радио дуже од истакнутог радног времена, а два су престала са радом раније), један објекат није имао истакнуто радно време, остали нису радили. Сачињена су четири записника и биће предузете одговарајуће управне мере.

Инспектори за заштиту животне средине донели су 13 решења којима је наложено мерење нивоа буке у животној средини и једно решење о забрани употребе инсталираних извора буке након спроведених мера ограничавања. 

„У току је контрола постављања башта угоститељских објеката на територији Старог града, Савског венца и Врачара. Извршена је контрола садних места и уредности јавних зелених површина у Македонској, Шуматовачкој, Кнеза Михаила и Бранка Пешића. Пописано је 12 билборда на територији Звездаре, чиме је завршено пописивање  на тој општини. Настављен је инспекцијски надзор уредности спољних делова зграда и површина око зграда домова здравља на територији Београда (прегледано је 15 објеката, донета су четири решења, а 11 објеката је затечено у чистом и уредном стању)  и завршена је контрола уредности и исправности јавних и других часовника (прегледано је 20 часовника, један није показивао тачно време, а 19 је затечено у уредном стању)“,  казала је Панићева.

Настављена је акција на сузбијању нелегалне уличне продаје око пијаца „Бањица” и „Скадарлија”, док је мобилна екипа свакодневно контролисала нелегалну продају на територији Чукарице, Раковице, Новог Београда, Земуна, Палилуле, Старог града и Вождовца.

Издато је 12 прекршајних налога са запрећеном казном у износу од 60.000 динара, а извршено је и шест уклањања очигледно напуштене робе, при чему је уклоњен резани дуван, цигарете и књиге. 

„Паркинг сервис” је уклањао непрописно паркирана возила, и то 18 возила са јавних зелених површина, три са површина у јавном коришћењу и два хаварисана возила. Контролисан је и комунални ред у Цетињској улици и праћено уклањање плутајућих објеката на територији Савског венца и Земуна. Спроведено је извршење 24 решења комуналне инспекције и шест решења саобраћајне инспекције.

Нема коментара

Оставите коментар